Expertise van Vloww

Vloww levert een concrete bijdrage aan het vergroten van de zelfredzaamheid. De begeleiding van Vloww richt zich op een persoonsgerichte aanpak op ’t gebied van maatschappelijke integratie en/of participatie, in de breedste zin des woords. Het vinden en behouden van de juiste balans tussen wonen, werk en vrije tijd. Ook al betekent dit, dat er voor de kandidaat de ene keer meer zorg en de andere keer meer controle moet zijn.

Door een specifieke aanpak op bepaalde leefgebieden (wonen, werk en vrije tijd), levert Vloww een bijdrage aan ’t vergroten van de participatie in de maatschappij. De participatiecoach zet zich samen met de kandidaat in, door huisbezoeken, controle, zoeken van een goede dag invulling/-besteding, voor het (her)vinden van een maatschappelijk gewaardeerde plek in de samenleving zodat zij niet langs de zijlijn staan.

 

Netwerk

Vloww heeft een uitgebreid netwerk van werkgevers, zorg- en welzijnsinstellingen waardoor we in staat zijn om een zorg-werkcombinatie te organiseren.

Meedoen

Vloww stelt zicht ten doel mensen met een grote(re) afstand tot de samenleving en met een specifieke beperkingen, mee te laten doen in de maatschappij. Gedurende het gehele traject staan we naast de klant met het streven om uiteindelijk duurzame participatie in de samenleving te realiseren. Tijdens dit traject wordt uitgegaan van een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid van de klant. Het uitgangspunt hierbij is integratie en emancipatie, waarbij de mogelijkheden van de kandidaat optimaal worden benut volgens het groeimodel van de Participatieladder.