Henk van Poelje

Ik heb ruim 23 jaar ervaring in het werken met uitdagende doelgroepen. Ik begeleid hen als job/participatiecoach. Verantwoordelijk voor het coördineren, begeleiden en bewaken van het gehele traject. Van zowel de klant, het directe sociale netwerk, als ook voor opdrachtgever en signaleer zowel materiële, sociale als ook werk gerelateerde hulpvragen van alle betrokken partijen en weet deze signalen om te zetten in concrete acties.

Werkwijze

 • Kennismaking met de klant waarin de richting van het traject bepaald wordt, gedurende het traject zal er gewerkt gaan worden middels een doelenplan en afhankelijk van verloop bijgesteld kan worden.
 • Begeleiden van de klant bij het ontwikkelen van competenties gericht op maatschappelijke participatie.
 • Inzet waar nodig van het functie gerelateerde netwerk, zowel het sociale als het professionele netwerk.
 • Werkwijze volgens de geldende normen, eigentijdse methodieken en actuele regelgeving binnen de eigen organisatie en die van de opdrachtgever.

Vergroten zelfredzaamheid

 • Participatiecoach draagt zorg voor adequate begeleiding gericht op vergroten van de zelfredzaamheid, deelname aan maatschappelijke activiteiten c.q. het zetten van vervolgstappen op de Participatieladder.
 • Begeleidt de klant bij het overwinnen van blokkades en het realiseren van de noodzakelijke voorwaarden om vervolgstappen op de Participatieladder te kunnen zetten.
 • Werkt samen en stemt af met het ondersteunend netwerk van de klant op het niveau van familie, wijk, gemeenschap en hulpverlening.
 • Handelt adequaat bij plotseling voorkomende problemen die de voortgang van het traject beperken.
 • Handelt proactief gericht op de zelfstandigheid van de klant.

Uitbreiden sociaal netwerk

 • Legt en onderhoudt contacten met het sociale netwerk rondom de klant en breidt zo deze mogelijk uit op klantniveau (binnen de afgesproken kaders).
 • Heeft regelmatig contact met het netwerk behorende bij het werkveld en cliëntsysteem.
 • Legt nieuwe contacten met externe partners uit het werkveld en weet deze om te zetten in duurzame netwerkcontacten.